Alapítványról Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági melléklet Kapcsolat

Ajánlja fel személyi jövedelemadójának 1%-át alapítványunk javára.

Töltse le és nyomtassa ki a nyilatkozatot!
Tegye kis borítékba, amelyen feltünteti az adatait!
Juttassa el munkáltatójához vagy a NAV-hoz!
Önadózó, egyéni vállalkozó vagy ÁFA fizetésre kötelezett magánszemély a bevallási csomag “perforált” ívén tudja az adó 1% felajánlását megtenni.

Alapítványról

Az alapítványt Demján Sándor magánszemély hozta létre 1994. máricus 8-án.

A Fővárosi Bíróság 1994. augusztus 23-án kelt, 11. Pk. 60798/3 sz, végzésével a Demján Sándor Alapítványt az 1959. évi IV. tv. 74.A. §. (4) bekezdése alapján 5082, sorszám alatt nyilvántartásba vette.
Az Alapítvány nyílt, ahhoz időbeli korlátozás nélkül magyar vagy külföldi természetes vagy jogi szentély csatlakozhat. Az Alapítványhoz később csatlakozó természetes vagy jogi személyek vagyonrendelései az Alapítvány vagyonát növelik.

Az Alapítvány jogállása:
Az Alapítvány - az egyesülési jogról, a közhasznúsági jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásról szóló 2011. évi CLXXV. törvény ("Civil tv.") 31-33. § szerint - közhasznú szervezetként működik
Az Alapítvány célja:
Kül- és belföldön

Az Alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.
A Kuratórium elnöke: Dr Valastyán Pál
A Kuratórium elnökhelyettese: dr. Takács Ildikó
A Kuratórium tagja: Maráz Ágnes
Az Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai:
Szabó Zsolt, a felügyelő Bizottság Elnöke
Prosits Attila
Lőrincze Péter

Adószám: 18065705-1-41
Bankszámlaszám: Gránit Bank Zrt. : 12100011-10003011-00000000.
E-mail Copyright © Demján Sándor Alapítvány 2014 Webmaster